skip to Main Content
KUU Optager Elever Både Til Start August 2018 Og Januar 2019

Kære UU Øresund, UU Sjælsø og Jobcentre i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm.

KUU optager fortsat elever til uddannelsen både i August 2018 og Januar 2019, som bliver sidste optag før FGU opstår.

Ifølge loven skal KUU eleverne have mulighed for at gøre deres KUU uddannelse færdig på den instituton som de er optaget på med de vilkår der gælder herunder SU.

Hermed information om optag på KUU-Nordøstsjælland August 2018 for kommende erhversassistenter indenfor temaerne:

  • Klargøring af biler (Ungdomsskolen)
  • Mad og salg (Sundet og Ungdomsskolen)
  • Service i offentlige og private virksomheder (Sundet)

Vores hjemmeside www.kuunordost.dk er opdateret og levende – hvilket betyder, at I nærmest kan få svar på alt her.

Sidste frist for ansøgning inden ferien er den 20.juni 2018 kl. 12.00.

Ansøgningen mailes til KUU sekretær Nefer Winther Sonn, nws08@helsingor.dk
Husk at ansøgningen skal være underskrevet af den unge.

Det er en god idé at besøge hjemstedsskolerne med den unge.

Inden I gør det, bedes I kontakte:

KUU-Kontaktpersoner for besøg på Ungdomsskolen – mandage eller fredage
Kontakt Tine Gents
tge08@helsingor.dk
mobil 25311141
eller
Sus Leth
sle08@helsingor.dk
mobil: 4186 8033.

OG

KUU-Kontaktperson for besøg på Produktionsskolen Sundet 
Kontakt Lise-Lotte Nellemann Steenberg for besøg på onsdage mellem kl.8.30 og 14.30.
LNS@ps-sundet.dk
mobil: 30940002.

De elever, der bliver optaget før sommerferien, modtager brev fra den hjemstedsskole, hvor eleven er optaget om skolestart.
Vi optager elever til KUU med udgangen af August 2018.

Med venlig hilsen på KUU-nordøst´s vegne

Mette Hultgren
Tovholder og uddannelsesleder
mhu37@helsingor.dk
Mobil: 25311139

Back To Top